ss.shoppingcart.title 0 Item(s)

Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Lọc nhanh

Điều hòa tủ đứng Daikin, điều hòa tủ cây Daikin inverter giá tốt

Lọc nhanh
View as
sắp xếp theo
Hiển thị
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa cây Daikin 18.000 BTU 1 chiều inverter FVA50AMVM/RZF50CV2V

FVA50AMVM/RZF50CV2V
32.800.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa cây Daikin 21.000 BTU 1 chiều inverter FVA60AMVM/RZF60CV2V

FVA60AMVM/RZF60CV2V
38.250.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa cây Daikin 24.000 BTU 1 chiều inverter FVA71AMVM/RZF71CV2V

FVA71AMVM/RZF71CV2V
42.300.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa cây Daikin 24.000 BTU 1 chiều inverter FVA71AMVM/RZF71CYM

FVA71AMVM/RZF71CYM
44.100.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa cây Daikin 34.000 BTU 1 chiều inverter FVA100AMVM/RZF100CVM

FVA100AMVM/RZF100CVM
49.800.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa cây Daikin 34.000 BTU 1 chiều inverter FVA100AMVM/RZF100CYM

FVA100AMVM/RZF100CYM
52.150.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa cây Daikin 42.000 BTU 1 chiều inverter FVA125AMVM/RZF125CVM

FVA125AMVM/RZF125CVM
54.200.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa cây Daikin 42.000 BTU 1 chiều inverter FVA125AMVM/RZF125CYM

FVA125AMVM/RZF125CYM
56.600.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa cây Daikin 48.000 BTU 1 chiều inverter FVA140AMVM/RZF140CVM

FVA140AMVM/RZF140CVM
58.800.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa cây Daikin 48.000 BTU 1 chiều inverter FVA140AMVM/RZF140CYM

FVA140AMVM/RZF140CYM
64.500.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 28000BTU FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V

FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V
-FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V
-Công xuất;28000BTU
-Máy 1 chiều Hàng cơ Ga 410A
-khiển xa
-Máy Tủ đứng
-Điện 1pha
-Daikin
-model cao cấp
-hàng lắp malaisia
28.300.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 36.000BTU FVRN100BXV1V/RR100DBXV1(Y1)V

FVRN100BXV1V/RR100DBXV1(Y1)V
33.200.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 42.000BTU FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V

FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V
35.800.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 45.000BTU FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V

FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V
44.500.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa Daikin Tủ đứng 1 chiều 55.000BTU FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V

FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V
51.000.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa Daikin Tủ đứng 2 chiều 28.000BTU FVQN71AXV1

FVQN71AXV1/RQ71CGXV1
31.200.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa Daikin Tủ đứng 2 chiều 40.000BTU FVQN100AXV1

FVQN100AXV1/RQ100DGXY1
37.400.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa Daikin Tủ đứng 2 chiều 45.000BTU FVQN125AXV1/RQ125DGXY1

FVQN125AXV1/RQ125DGXY1
41.100.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa Daikin Tủ đứng 2 chiều 55.000BTU FVQN140AXV1/RQ140DGXY1

FVQN140AXV1/RQ140DGXY1
51.400.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 18000BTU FVA50AMVM/RZA50DV2V

FVA50AMVM/RZA50DV2V
35.100.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 21000BTU FVA60AMVM/RZA60DV2V

FVA60AMVM/RZA60DV2V
41.500.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 24000BTU FVA71AMVM/RZA71DV1

FVA71AMVM/RZA71DV1
45.600.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 34000BTU FVA100AMVM/RZA100DV1

FVA100AMVM/RZA100DV1
53.900.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 34000BTU FVA100AMVM/RZA100DY1

FVA100AMVM/RZA100DY1
56.300.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 42000BTU FVA125AMVM/RZA125DV1

FVA125AMVM/RZA125DV1
58.500.000,00 ₫

Đại lý Điều hòa tủ đứng Daikin