ss.shoppingcart.title 0 Item(s)

Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Lọc nhanh
Lọc theo giá
Lọc theo các thuộc tính
  • Bảo hành
  • Chức năng
  • Công nghệ
  • Công suất
  • Điện áp
  • Môi chất làm lạnh
  • Xuất xứ
Lọc theo hãng sản xuất

Ống gió

Điều hòa âm trần ống gió

Lọc nhanh
View as
sắp xếp theo
Hiển thị
Điều hòa ống gió Daikin

Điều hòa âm trần nối ống gió 18000BTU Daikin 2 chiều inverter FBA50BVMA9/RZA50DV2V

FBA50BVMA9/RZA50DV2V
29.450.000,00 ₫
Điều hòa ống gió Daikin

Điều hòa âm trần nối ống gió 21000BTU Daikin 2 chiều inverter FBA60BVMA9/RZA60DV2V

FBA60BVMA9/RZA60DV2V
36.950.000,00 ₫
Điều hòa ống gió Mitsubishi

Điều hòa âm trần nối ống gió Mitsubishi Heavy 18000BTU 1 chiều FDUM50CNV-S5

FDUM50CNV-S5/FDC50CNV-S5
19.050.000,00 ₫
Điều hòa ống gió Mitsubishi

Điều hòa âm trần nối ống gió Mitsubishi Heavy 24000BTU 1 chiều FDUM71CNV-S5

FDUM71CNV-S5/FDC71CNV-S5
23.650.000,00 ₫
Điều hòa ống gió Mitsubishi

Điều hòa âm trần nối ống gió Mitsubishi Heavy 34000BTU 1 chiều 3 Pha FDUM100CSV-S5

FDUM100CSV-S5/FDC100CSV-S5
31.050.000,00 ₫
Điều hòa ống gió Mitsubishi

Điều hòa âm trần nối ống gió Mitsubishi Heavy 34000BTU 1 chiều FDUM100CNV-S5/FDC100CNV-S5

FDUM100CNV-S5/FDC100CNV-S5
31.050.000,00 ₫
Điều hòa ống gió Mitsubishi

Điều hòa âm trần nối ống gió Mitsubishi Heavy 45000BTU 1 chiều FDUM125CSV-S5/FDC125CSV-S5

FDUM125CSV-S5/FDC125CSV-S5
0,00 ₫
Điều hòa ống gió Daikin

Điều hòa âm trần ống gió 18.000 BTU FBQ50EVE-RZQS50AV1

FBQ50EVE/RZQS50AV1
0,00 ₫
Điều hòa ống gió Daikin

Điều hòa âm trần ống gió 21.000 BTU FBQ60EVE-RZQS60AV1

FBQ60EVE/RZQS60AV1
0,00 ₫
Điều hòa ống gió Daikin

Điều hòa âm trần ống gió 24.000 BTU FBQ71EVE-RZQ71LV1

FBQ71EVE/RZQ71LV1
0,00 ₫
Điều hòa ống gió Daikin

Điều hòa âm trần ống gió 34.000 BTU FBQ100EVE-RZQ100HAY4A

FBQ100EVE/RZQ100HAY4A
0,00 ₫
Điều hòa ống gió Daikin

Điều hòa âm trần ống gió 42.000 BTU FBQ125EVE-RZQ125HAY4A

FBQ125EVE/RZQ125HAY4A
0,00 ₫
Điều hòa ống gió Daikin

Điều hòa âm trần ống gió 48.000 BTU FBQ140EVE-RZQ140HAY4A

FBQ140EVE/RZQ140HAY4A
0,00 ₫
Điều hòa ống gió LG

Điều hòa âm trần ống gió LG 18000BTU ABNQ18GL2A1/AUUQ18GH2

ABNQ18GL2A1/AUUQ18GH2
0,00 ₫
Điều hòa ống gió LG

Điều hòa âm trần ống gió LG 24000BTU ABNQ24GM1A2/AUUQ24GH2

ABNQ24GM1A2/AUUQ24GH2
0,00 ₫
Điều hòa ống gió LG

Điều hòa âm trần ống gió LG 36000BTU ABNQ36GM2A2/AUUQ36GH2

ABNQ36GM2A2/AUUQ36GH2
0,00 ₫
Điều hòa ống gió LG

Điều hòa âm trần ống gió LG 48000BTU ABNQ48GM3A2/AUUQ48GH2

ABNQ48GM3A2/AUUQ48GH2
0,00 ₫
Điều hòa ống gió LG

Điều hòa âm trần ống gió LG 54000BTU ABNQ54GM3A2/AUUQ54GH2

ABNQ54GM3A2/AUUQ54GH2
0,00 ₫
Điều hòa ống gió Daikin

Điều hòa Daikin ống gió 1 chiều 12.000 BTU FDBRN35DXV1V/RNV35BV1V

FDBRN35DXV1V/RNV35BV1V
0,00 ₫
Điều hòa ống gió Daikin

Điều hòa Daikin ống gió 1 chiều 18.000 BTU FDBRN50DXV1V/RNV50BV1V

FDBRN50DXV1V/RNV50BV1V
0,00 ₫
Điều hòa ống gió Daikin

Điều hòa Daikin ống gió 1 chiều 21.000 BTU FDBRN60DXV1V/RNV60BV1V

FDBRN60DXV1V/RNV60BV1V
0,00 ₫
Điều hòa ống gió Daikin

Điều hòa Daikin ống gió 1 chiều 24.000 BTU FDMRN71DXV1V/RR71CBXV1V

FDMRN71DXV1V/RR71CBXV1V
0,00 ₫
Điều hòa ống gió Daikin

Điều hòa Daikin ống gió 1 chiều 24.000 BTU FDMRN71DXV1V/RR71CBXY1V

FDMRN71DXV1V/RR71CBXY1V
0,00 ₫
Điều hòa ống gió Daikin

Điều hòa Daikin ống gió 1 chiều 36.000 BTU FDMRN100DXV1V/RR100DBXV1V

FDMRN100DXV1V/RR100DBXV1V
0,00 ₫
Điều hòa ống gió Daikin

Điều hòa Daikin ống gió 1 chiều 42.000 BTU FDMRN125DXV1V/RR125DBXY1V

FDMRN125DXV1V/RR125DBXY1V
0,00 ₫

Đại lý Ống gió