ss.shoppingcart.title 0 Item(s)

Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Lọc nhanh

Bảng giá vật tư lắp đặt điều hòa treo tường

15 Tháng Năm 2014

BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG

Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000

Công lắp đặt1 Bộ   250,000  250,000
Ống đồng máy 9.0001 m   160,000  160,000
Giá đỡ cục nóng1 Bộ   100,000  100,000
Dây điện 2.5mm1 m   20,000  20,000
Ống nước thải 1 m   12,000  12,000
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. )1 Bộ   100,000  100,000

Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000

Công lắp đặt1 Bộ   250,000  250,000
Ống đồng máy 12.0001 m   180,000  180,000
Giá đỡ cục nóng1 Bộ   100,000  100,000
Dây điện 2.5mm1 m   20,000  20,000
Ống nước thải 1 m   12,000  12,000
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. )1 Bộ   100,000  100,000

Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000

Công lắp đặt1 Bộ   300,000  300,000
Ống đồng máy 18.0001 m   200,000  200,000
Giá đỡ cục nóng1 Bộ   150,000  150,000
Dây điện 2.5mm1 m   20,000  20,000
Ống nước thải 1 m   12,000  12,000
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. )1 Bộ   100,000  100,000

Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000

Công lắp đặt1 Bộ   300,000  300,000
Ống đồng máy 24.0001 m   220,000  220,000
Giá đỡ cục nóng1 Bộ   150,000  150,000
Dây điện 4mm1 m   24,000  24,000
Ống nước thải 1 m   12,000  12,000
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. )1 Bộ   150,000  150,000