ss.shoppingcart.title 0 Item(s)

Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Lọc nhanh

Điều hòa Âm trần Panasonic, bảng giá Cassette giá tốt

Bảng giá, các mã điều hòa âm trần Panasonic 2023

STTDòng điều hòa âm trầnDàn lạnhdàn nóngPanel mặt lạGiá
IÂm Trần Cassette 4 hướng thổi   (Inverter) kèm điều khiển từ xa loại không dây sẵn trong dàn lạnhS-1821PU3HU-18PR1H5CZ-KPU3H25,600,000
S-1821PU3HU-21PR1H5CZ-KPU3H30,900,000
S-2430PU3HU-24PR1H5CZ-KPU3H33,000,000
S-2430PU3HU-30PR1H5CZ-KPU3H34,900,000
S-3448PU3HU-34PR1H5CZ-KPU3H38,600,000
S-3448PU3HU-43PR1H5CZ-KPU3H43,300,000
S-3448PU3HU-43PR1H8CZ-KPU3H43,300,000
S-3448PU3HU-48PR1H5CZ-KPU3H46,500,000
S-3448PU3HU-48PR1H8CZ-KPU3H46,500,000
IIÂm Trần Cassette 4 hướng thổi - Sang Trọng  (Inverter) kèm điều khiển từ xa  không dâyS-1821PU3HAU-18PRH1H5CZ-KPU3H30,100,000
S-1821PU3HAU-21PRH1H5CZ-KPU3H36,100,000
S-2430PU3HAU-24PRH1H5CZ-KPU3H39,100,000
S-3448PU3HAU-34PRH1H5CZ-KPU3H47,000,000
S-3448PU3HAU-43PRH1H5CZ-KPU3H50,700,000
S-3448PU3HAU-43PRH1H8CZ-KPU3H53,600,000
S-3448PU3HAU-48PRH1H5CZ-KPU3H54,900,000
S-3448PU3HAU-48PRH1H8CZ-KPU3H58,100,000
III Mini Cassette (inverter)CS-S12MB4ZWCU-S12MBZCZ-BT20EW25,600,000
CS-S18MB4ZWCU-S18MBZCZ-BT20EW25,600,000
CS-S24MB4ZWCU-S24MBZCZ-BT20EW28,700,000
IVCassette 2 Chiều Inveter không dây sẵn trong dàn lạnh R32/nanoeXS-18PU3HBU-18PZ3H5CZ-KPU3H30,900,000
S-2124PU3HBU-21PZ3H5CZ-KPU3H37,700,000
S-2124PU3HBU-24PZ3H5CZ-KPU3H38,500,000
S-3448PU3HBU-34PZ3H5CZ-KPU3H47,500,000
S-3448PU3HBU-43PZ3H5CZ-KPU3H51,200,000
S-3448PU3HBU-43PZ3H8CZ-KPU3H52,400,000
S-3448PU3HBU-48PZ3H5CZ-KPU3H55,200,000
S-3448PU3HBU-48PZ3H8CZ-KPU3H56,400,000
   900,000
VCassette (Non Inverter) Kèm Điều khiển từ xa không dây  sẵn trong dàn lạnhS-19PU1H5BU-19PN1H5CZ-KPU3H19,500,000
S-25PU1H5BU-25PN1H5CZ-KPU3H25,100,000
S-30PU1H5BU-30PN1H5CZ-KPU3H28,200,000
S-30PU1H5BU-30PN1H8CZ-KPU3H30,000,000
S-36PU1H5BU-36PN1H8CZ-KPU3H31,700,000
S-42PU1H5BU-42PN1H8CZ-KPU3H33,700,000
S-50PU1H5BU-50PN1H8CZ-KPU3H36,800,000
  CZ-RD513C1,500,000
VICassette 1 Chiều Inverter Giá đã bao gồm ĐK Xa rời bên ngoàiS-18PU2H5-8U-18PS2H5-8 24,700,000
S-21PU2H5-8U-21PS2H5-8 30,600,000
S-24PU2H5-8U-24PS2H5-8 31,800,000
S-30PU2H5-8U-30PS2H5-8 34,800,000
S-34PU2H5-8U-34PS2H5-8 37,800,000
S-43PU2H5-8U-43PS2H5-8 41,200,000
S-48PU2H5-8U-48PS2H5-8 44,800,000
Lọc nhanh
View as
sắp xếp theo
Hiển thị
Điều hòa Âm trần Panasonic

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18000BTU S-19PU1H5B/U-19PN1H5

S-19PU1H5B/U-19PN1H5
20.100.000,00 ₫
Điều hòa Âm trần Panasonic

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 24000BTU S-25PU1H5B/U-25PN1H5

S-25PU1H5B/U-25PN1H5
25.800.000,00 ₫
Điều hòa Âm trần Panasonic

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30000BTU S-30PU1H5B/U-30PN1H5

S-30PU1H5B/U-30PN1H5
31.800.000,00 ₫
Điều hòa Âm trần Panasonic

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 36000BTU S-36PU1H5B/U-36PN1H8

S-36PU1H5B/U-36PN1H8
324.000.000,00 ₫
Điều hòa Âm trần Panasonic

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 42000BTU S-42PU1H5B/U-42PN1H8

S-42PU1H5B/U-42PN1H8
33.700.000,00 ₫
Điều hòa Âm trần Panasonic

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 48000BTU S-50PU1H5B/U-50PN1H8

S-50PU1H5B/U-50PN1H8
37.600.000,00 ₫
Điều hòa Âm trần Panasonic

Điều hòa Panasonic âm trần 1 chiều inverter 18000BTU S-18PU2H5-8

S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8
25.300.000,00 ₫
Điều hòa Âm trần Panasonic

Điều hòa Panasonic âm trần 1 chiều inverter 21000BTU S-21PU2H5-8

S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8
31.200.000,00 ₫
Điều hòa Âm trần Panasonic

Điều hòa Panasonic âm trần 1 chiều inverter 24000BTU S-24PU2H5-8

S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8
32.700.000,00 ₫
Điều hòa Âm trần Panasonic

Điều hòa Panasonic âm trần 1 chiều inverter 30000BTU S-30PU2H5-8

S-30PU2H5-8
35.750.000,00 ₫
Điều hòa Âm trần Panasonic

Điều hòa Panasonic âm trần 1 chiều inverter 34000BTU S-34PU2H5-8

S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8
38.800.000,00 ₫
Điều hòa Âm trần Panasonic

Điều hòa Panasonic âm trần 1 chiều inverter 43000BTU S-43PU2H5-8

S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8
42.200.000,00 ₫
Điều hòa Âm trần Panasonic

Điều hòa Panasonic âm trần 1 chiều inverter 48000BTU S-48PU2H5-8

S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8
45.800.000,00 ₫

Đại lý Điều hòa Âm trần Panasonic