ss.shoppingcart.title 0 Item(s)

Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Lọc nhanh
Lọc theo giá
Lọc theo hãng sản xuất

Tủ đứng

Điều hòa cây - điều hòa tủ đứng lắp cho văn phòng, nhà xưởng

Lọc nhanh
View as
sắp xếp theo
Hiển thị
Điều hòa Tủ Đứng Sumikura

Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-1000 loại 2 cục 1 chiều

APF/APO-1000
58.500.000,00 ₫
Điều hòa Tủ Đứng Sumikura

Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-360 loại 2 cục 1 chiều

APF/APO-360CW/CR
23.050.000,00 ₫
Điều hòa Tủ Đứng Sumikura

Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-480 loại 2 cục 1 chiều

APF/APO-480
27.150.000,00 ₫
Điều hòa Tủ Đứng Sumikura

Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-500 loại 2 cục 1 chiều

APF/APO-500CB1
30.050.000,00 ₫
Điều hòa Tủ Đứng Sumikura

Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-600 loại 2 cục 1 chiều

APF/APO-600
33.100.000,00 ₫
Điều hòa Tủ Đứng Sumikura

Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-H280 loại 2 cục 2 chiều

APF/APO-H280
18.100.000,00 ₫
Điều hòa Tủ Đứng Sumikura

Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-H360 loại 2 cục 2 chiều

APF/APO-H360
23.750.000,00 ₫
Điều hòa Tủ Đứng Sumikura

Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-H480 loại 2 cục 2 chiều

APF/APO-H480
28.550.000,00 ₫
Điều hòa Tủ Đứng Sumikura

Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-H500 loại 2 cục 2 chiều

APF/APO-H500
30.800.000,00 ₫
Điều hòa Tủ Đứng Sumikura

Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-H600 loại 2 cục 2 chiều

APF/APO-H600
31.800.000,00 ₫
Điều hòa Tủ Đứng Sumikura

Điều hòa tủ đứng Sumikura Model: APF/APO-H960 loại 2 cục 2 chiều

APF/APO-H960
59.550.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Trane

Điều hòa tủ đứng TRANE 4HP 36,000Btu

MCV036B / TTK536KB
34.200.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Trane

Điều hòa tủ đứng TRANE 5HP 48,000Btu

MCV048BB / TTK048KD
39.900.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa cây Daikin 18.000 BTU 1 chiều inverter FVA50AMVM/RZF50CV2V

FVA50AMVM/RZF50CV2V
32.800.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa cây Daikin 21.000 BTU 1 chiều inverter FVA60AMVM/RZF60CV2V

FVA60AMVM/RZF60CV2V
38.250.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa cây Daikin 24.000 BTU 1 chiều inverter FVA71AMVM/RZF71CV2V

FVA71AMVM/RZF71CV2V
42.300.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa cây Daikin 24.000 BTU 1 chiều inverter FVA71AMVM/RZF71CYM

FVA71AMVM/RZF71CYM
44.100.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa cây Daikin 26.000 BTU 2 chiều inverter FVQ71CVEB-RZR71LVVM

FVQ71CVEB/RZQ71LV1
0,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa cây Daikin 34.000 BTU 1 chiều inverter FVA100AMVM/RZF100CVM

FVA100AMVM/RZF100CVM
49.800.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa cây Daikin 34.000 BTU 1 chiều inverter FVA100AMVM/RZF100CYM

FVA100AMVM/RZF100CYM
52.150.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa cây Daikin 36.000 BTU 2 chiều inverter FVQ100CVEB-RZR100LVVM

FVQ100CVEB/RZQ100LV1(HAY4A)
0,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa cây Daikin 42.000 BTU 1 chiều inverter FVA125AMVM/RZF125CVM

FVA125AMVM/RZF125CVM
54.200.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa cây Daikin 42.000 BTU 1 chiều inverter FVA125AMVM/RZF125CYM

FVA125AMVM/RZF125CYM
56.600.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa cây Daikin 44.500 BTU 2 chiều inverter FVQ125CVEB-RZR125LVVM

FVQ125CVEB/RZQ125LV1(HAY4A)
0,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa cây Daikin 48.000 BTU 1 chiều inverter FVA140AMVM/RZF140CVM

FVA140AMVM/RZF140CVM
58.800.000,00 ₫

Đại lý Tủ đứng