ss.shoppingcart.title 0 Item(s)

Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Lọc nhanh

Điều hòa âm trần Samsung, bảng giá Cassette giá tốt

Lọc nhanh
View as
sắp xếp theo
Hiển thị
Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 18000 Btu AC018HB4DED

AC018HB4DED/ID
17.500.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 24000 Btu AC024HB4DED

AC024HB4DED/ID
20.500.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 36000 Btu AC036HB4DED

AC036HB4DED/ID
27.000.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 48000 Btu AC048HB4DED

AC048HB4DED/ID
29.600.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 12.000 BTU 2 chiều AC035NNNDKH/EU

AC035NNNDKH/EU
24.000.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 18.000 BTU 1 chiều ga R410A AC052NN4SEC/EA

AC052NN4SEC/EA
20.200.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 18.000 BTU 2 chiều AC052NNNDKH/EU

AC052NNNDKH/EU
23.700.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 18000 BTU 1 chiều inverter AC052TN4DKC/EA

AC052TN4DKC/EA
22.500.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 18000 BTU 2 chiều inverter AC052RN4DKG/EU

AC052RN4DKG/EU
25.600.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 21.000 BTU 2 chiều AC060NNNDKH/EU

AC060NNNDKH/EU
26.500.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 24.000 BTU 1 chiều ga R410A AC071NN4SEC/EA

AC071NN4SEC/EA
22.400.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 24.000 BTU 2 chiều AC071KN4DKH/EU

AC071KN4DKH/EU
31.200.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 24.000 BTU 2 chiều AC071NNNDKH/EU

AC071NNNDKH/EU
26.600.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 24.000 BTU 2 chiều inverter AC071JX4DEH/AF

AC071JX4DEH/AF
24.700.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 24000 BTU 1 chiều inverter AC071TN4DKC/EA

AC071TN4DKC/EA
25.400.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 24000 BTU 2 chiều inverter AC071RN4DKG/EU

AC071RN4DKG/EU
30.100.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 28.000 BTU 1 chiều ga R410A AC090NN4SEC/EA

AC090NN4SEC/EA
26.300.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 28.000 BTU 2 chiều AC090KN4DKH/EU

AC090KN4DKH/EU
39.000.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 28.000 BTU 2 chiều inverter AC090JX4DEH/AF

AC090JX4DEH/AF
30.700.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 34000 BTU 1 chiều inverter AC100TN4DKC/EA

AC100TN4DKC/EA
32.700.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 34000 BTU 1 chiều inverter AC100TN4DKC/EA 3 pha

AC100TN4DKC/EA
32.700.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 34000 BTU 2 chiều inverter AC100RN4DKG/EU

AC100RN4DKG/EU
36.700.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 34000 BTU 2 chiều inverter AC100RN4DKG/EU 3 pha

AC100RN4DKG/EU 3 pha
36.700.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 34000 BTU 2 chiều inverter AC100RN4DKG/EU 3 pha

AC100RN4DKG/EU 3 pha
36.700.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 36.000 BTU 1 chiều ga R410A AC100NN4SEC/EA

AC100NN4SEC/EA
29.700.000,00 ₫

Đại lý Điều hòa âm trần Samsung