ss.shoppingcart.title 0 Item(s)

Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Lọc nhanh

Điều hòa âm trần Gree, bảng giá Cassette giá tốt

Lọc nhanh
View as
sắp xếp theo
Hiển thị
Điều hòa âm trần Gree

âm trần Gree 1 chiều 60.000 BTU ga R410A GKH60K3HI/ GUCN60NM3HO/TC4

GKH60K3HI/ GUCN60NM3HO
41.200.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Gree

âm trần Gree 2 chiều 18.000 BTU ga R410A GKH18K3HI/GUHN18NK3HO/TC04

GKH18K3HI/GUHN18NK3HO
16.850.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Gree

âm trần Gree 2 chiều 24.000 BTU ga R410A GKH24K3HI/GUHN24NK3HO/TC04

GKH24K3HI/GUHN24NK3HO
22.850.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Gree

âm trần Gree 2 chiều 30.000 BTU ga R410A GKH30K3HI/GUHN30NK3HO/TC04

GKH30K3HI/GUHN30NK3HO
26.600.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Gree

âm trần Gree 2 chiều 36.000 BTU ga R410A GKH36K3HI/GUHN36NM3HO/TC04

GKH36K3HI/GUHN36NM3HO
32.200.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Gree

âm trần Gree 2 chiều 42.000 BTU ga R410A GKH42K3HI/GUHN42NM3HO/TC04

GKH42K3HI/GUHN42NM3HO
33.850.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Gree

âm trần Gree 2 chiều 48.000 BTU ga R410A GKH48K3HI/GUCN48NM3HO/TC04

GKH48K3HI/GUCN48NM3HO
37.200.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Gree

âm trần Gree 2 chiều 60.000 BTU ga R410A GKH60K3HI/ GUHN60NM3HO/TC4

GKH60K3HI/ GUHN60NM3HO
39.200.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Gree

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 18.000 BTU ga R410A GU50T/A-K

GU50T/A-K/GUL50W
15.650.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Gree

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 24.000 BTU ga R410A GU71T/A-K

GU71T/A-K/GUL71W
20.650.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Gree

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 30.000 BTU ga R410A GU100T/A-K

GU100T/A-K/GUL100W
24.650.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Gree

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 36.000 BTU ga R410A GU125T/A-K

GU125T/A-K/GUL125W
29.200.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Gree

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 42.000 BTU ga R410A GU140T/A-K

GU140T/A-K/GUL140W
30.600.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Gree

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 48.000 BTU ga R410A GU160T/A-K

GU160T/A-K/GUL160W
33.200.000,00 ₫

Đại lý Điều hòa âm trần Gree