ss.shoppingcart.title 0 Item(s)

Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Lọc nhanh

Số điện thoại bảo hành các hãng điều hòa nhiệt độ

26 Tháng Chín 2017

Số điện thoại bảo hành các hãng điều hòa

-Số bảo hành điều hòa LG : 1800.1503

-Số bảo hành điều hòa Gree : 1800.8008
 
-Số bảo hành điều hòa Midea : 1800.588.863
 
-Số bảo hành điều hòa Chigo : 1800.6108
 
-Số bảo hành điều hòa Kendo : 0838.426.376 - 0838.426.382
 
-Số bảo hành điều hòa Funiki : 0436.331.486 - 0436.282.011
 
-Số bảo hành điều hòa Đaikin : 1800.6777 - 1800.1577
 
-Số bảo hành điều hòa Sanyo : 0439.954.991 - 0969.688.636
 
-Số bảo hành điều hòa Sharp : 0433.834.706 - 0838.344.113
 
- Yamato : 0931.417.759 - 0934.945.922
 
- Hitachi : 0243.557.9321 - 0243.557.9322
 
- Galanz : 1900.636.477 – 0437.843.666
 
- Casper : 1900.636.477
 

- Số bảo hành điều hòa Toshiba : 0839,314,700 - 1800.1529

- Carrier : 0983.953.088
 
- Fujiaire :  1900 066 626
 
- Fujitsu : 0439.722.628
 
- General :  0988.258.888
 
- Reetech :08) 38.163.522
 
- Koolman : 0866.742.979
 
- Samsung : 1800.588.889
 
- Sumikura : 1900.545.537
 
- Skyworth : 1800 1180 
 
- Panasonic : 1800 1593
- Nagakawa : 1900.545489
 
- Electrolux : (08) 22477391
 
- Mitsubishi Heavy : (08) 6298.3500
 
- Mitsubishi Electric : 1800.585.833