ss.shoppingcart.title 0 Item(s)

Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Funiki

Lọc nhanh
Điều hòa Funiki
Lọc nhanh
View as
sắp xếp theo
Hiển thị
Điều hòa âm trần Funiki

Điều hòa âm trần Funiki CC18 18.000 BTU 1 chiều

CC18MMC
15.600.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Funiki

Điều hòa âm trần Funiki CC24 24.000 BTU 1 chiều

CC24MMC
17.900.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Funiki

Điều hòa âm trần Funiki CC36 36.000 BTU 1 chiều

CC36MMC
24.450.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Funiki

Điều hòa âm trần Funiki CC50 50.000 BTU 1 chiều

CC50MMC
30.550.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Funiki

Điều hòa âm trần Funiki CH18 18.000 BTU 2 chiều

CH18MMC
16.450.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Funiki

Điều hòa âm trần Funiki CH24 24.000 BTU 2 chiều

CH24MMC
18.950.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Funiki

Điều hòa âm trần Funiki CH36 36.000 BTU 2 chiều

CH36MMC
27.250.000,00 ₫
Điều hòa âm trần Funiki

Điều hòa âm trần Funiki CH50 50.000 BTU 2 chiều

CH50MMC
33.450.000,00 ₫
Điều hòa Funiki

Điều hòa Funiki 12000BTU 1 chiều ga R32 HSC12TMU

HSC12TMU.M6
Điều hòa Funiki HSC12TMU
1 chiều - 12000BTU (1.5HP) - Gas R32
Thiết kế mới hiện đại, tinh tế
Làm lạnh nhanh, vận hành êm
Xuất xứ: Chính hãng Thái lan
Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
5.550.000,00 ₫
Điều hòa Funiki

Điều hòa Funiki 18000BTU 1 chiều ga R32 HSC18TMU

HSC18TMU.M6/M8
Điều hòa Funiki HSC18TMU
1 chiều - 24000BTU (3HP) - Gas R32
Thiết kế mới hiện đại, tinh tế
Làm lạnh nhanh, vận hành êm
Xuất xứ: Chính hãng Thái lan
Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
8.800.000,00 ₫
Điều hòa Funiki

Điều hòa Funiki 24.000 BTU 1 chiều ga R32 HSC24TMU

HSC24TMU.M6(M8)
Điều hòa Funiki HSC24TMU.M6(M8)
1 chiều - 18000BTU (2HP) - Gas R32
Thiết kế mới hiện đại, tinh tế
Làm lạnh nhanh, vận hành êm
Xuất xứ: Chính hãng Thái lan
Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
12.100.000,00 ₫
Treo tường

Điều hòa Funiki 9000BTU 1 chiều ga R32 HSC09TMU

HSC09TMU.M6/M8
Điều hòa Funiki HSC09TMU
1 chiều - 9000BTU (1HP) - Gas R32
Thiết kế mới hiện đại, tinh tế
Làm lạnh nhanh, vận hành êm
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
4.400.000,00 ₫
Điều hòa Funiki

Điều hòa Funiki 12000BTU 1 chiều inverter HIC12TMU

HIC12TMU
Điều hòa Funiki HIC12TMU
1 chiều inverter - 12000BTU (1.5HP) - Gas R32
Thiết kế mới hiện đại, tinh tế
Làm lạnh nhanh, vận hành êm
Xuất xứ: Chính hãng Thái lan
Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
6.150.000,00 ₫
Điều hòa Funiki

Điều hòa Funiki 12000BTU ga R32 2 chiều cơ HSH12TMU.M6

HSH12TMU.M6
Điều hòa Funiki HSH12TMU.M6 2 chiều - 12000BTU (1.5HP) - Gas R32 Thiết kế mới hiện đại, tinh tế Làm lạnh nhanh, vận hành êm Xuất xứ: Chính hãng Thái lan Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
6.100.000,00 ₫
Điều hòa Funiki

Điều hòa Funiki 12000BTU ga R32 2 chiều inverter HIH12TMU

HIH12TMU
8.200.000,00 ₫
Điều hòa Funiki

Điều hòa Funiki 18000BTU 1 chiều inverter HIC18TMU

HIC18TMU
Điều hòa Funiki HIC18TMU
1 chiều inverter - 18000BTU (2HP) - Gas R32
Thiết kế mới hiện đại, tinh tế
Làm lạnh nhanh, vận hành êm
Xuất xứ: Chính hãng Thái lan
Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
10.200.000,00 ₫
Điều hòa Funiki

Điều hòa Funiki 18000BTU ga R32 2 chiều cơ HSH18TMU.M6

HSH18TMU.M6
Điều hòa Funiki HSH18TMU.M6 2 chiều - 18000BTU (2HP) - Gas R32 Thiết kế mới hiện đại, tinh tế Làm lạnh nhanh, vận hành êm Xuất xứ: Chính hãng Thái lan Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
9.650.000,00 ₫
Điều hòa Funiki

Điều hòa Funiki 18000BTU ga R32 2 chiều inverter HIH18TMU

HIH18TMU
11.900.000,00 ₫
Điều hòa Funiki

Điều hòa Funiki 24000BTU ga R32 1 chiều inverter HIC24TMU

HIC24TMU
Điều hòa Funiki HIC24TMU
1 chiều inverter - 24000BTU (3HP) - Gas R32
Thiết kế mới hiện đại, tinh tế
Làm lạnh nhanh, vận hành êm
Xuất xứ: Chính hãng Thái lan
Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
13.550.000,00 ₫
Điều hòa Funiki

Điều hòa Funiki 24000BTU ga R32 2 chiều cơ HSH24TMU.M6

HSH24TMU.M6
Điều hòa Funiki HSH24TMU.M6 2 chiều - 24000BTU (3HP) - Gas R32 Thiết kế mới hiện đại, tinh tế Làm lạnh nhanh, vận hành êm Xuất xứ: Chính hãng Thái lan Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
12.650.000,00 ₫
Điều hòa Funiki

Điều hòa Funiki 24000BTU ga R32 2 chiều inverter HIH24TMU

HIH24TMU
13.800.000,00 ₫
Điều hòa Funiki

Điều hòa Funiki 9000BTU 1 chiều inverter HIC09TMU

HIC09TMU
Điều hòa Funiki HIC09TMU 1 chiều - 9000BTU (1HP) - Gas R32 inverter Thiết kế mới hiện đại, tinh tế Làm lạnh nhanh, vận hành êm Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
5.250.000,00 ₫
Điều hòa Funiki

Điều hòa Funiki 9000BTU ga R32 2 chiều cơ HSH10TMU.M6

HSH10TMU.M6
Điều hòa Funiki HSH10TMU.M6 2 chiều - 9000BTU (1HP) - Gas R32 Thiết kế mới hiện đại, tinh tế Làm lạnh nhanh, vận hành êm Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
5.000.000,00 ₫
Điều hòa Funiki

Điều hòa Funiki 9000BTU ga R32 2 chiều inverter HIH09TMU

HIH09TMU
6.900.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Funiki

Điều hòa tủ đứng Funiki 18000BTU 1 chiều FC18

FC18
0,00 ₫