ss.shoppingcart.title 0 Item(s)

Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Lọc nhanh

Điều hòa tủ đứng Daikin Packaged

Lọc nhanh
View as
sắp xếp theo
Hiển thị
Điều hòa tủ đứng Daikin Packaged

Điều hòa tủ đứng Daikin 70.000BTU thổi trực tiếp FVGR200PV1

FVGR200PV1/RZUR200PY1
89.000.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin Packaged

Điều hòa tủ đứng Daikin 100.000BTU thổi trực tiếp FVGR250PV1

FVGR250PV1/RZUR250PY1
90.200.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin Packaged

Điều hòa tủ đứng Daikin 100.000BTU nối ống gió FVPR250PY1/RZUR250PY1

FVPR250PY1/RZUR250PY1
92.500.000,00 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin Packaged

Điều hòa đặt sàn Daikin 1 chiều lạnh 50.000 Btu FVGR05NV1/RUR05NY1

FVGR05NV1/RUR05NY1
liên hệ
Điều hòa tủ đứng Daikin Packaged

Điều hòa đặt sàn Daikin 1 chiều lạnh 60.000 Btu FVGR06NV1/RUR06NY1

FVGR06NV1/RUR06NY1
liên hệ
Điều hòa tủ đứng Daikin Packaged

Điều hòa đặt sàn Daikin 1 chiều lạnh 80.000 Btu FVGR08NV1/RUR08NY1

FVGR08NV1/RUR08NY1
liên hệ
Điều hòa tủ đứng Daikin Packaged

Điều hòa tủ đặt sàn Daikin 1 chiều lạnh 100.000 Btu FVGR10NV1/RUR10NY1

FVGR10NV1/RUR10NY1
liên hệ

Đại lý Điều hòa tủ đứng Daikin Packaged